Velkommen

Her finder du information om klatresporten, klubben, åbningstider, uddannelse, priser, hvordan du kan prøve at klatre og derefter melde dig ind i klubben.

Vi håber du, ligesom os, bliver bidt af klatresporten og dens muligheder for at give dig de udfordringer du ønsker. Om det så er klatring på indendørs vægge eller i bjerge i hele verden, så kan vi klæde dig på så du kan dyrke sporten på en sikker måde.

Ribe d.28/01-2020

Indkaldelse til General forsamling i Ribe KK

I henhold til vedtægterne indkaldes der hermed til general forsamling i Ribe Klatre Klub.
Fredag d.13 Marts 2020 kl. 18.30 på Ribe Vandrehjem.
Klubben er som sædvanlig vært med vådt og tørt til ganen og vi går i gang kl. 19.00.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Gennemgang af regnskab ved kassereren
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelser af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Valg af Bestyrelse.
  På valg er :
  Inger Fauerholm (Genopstiller)
  Sebastian Adelhart
 7. Valg af to suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.
 8. Valg af revisor og suppleant for denne
 9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 8 dage forud for generalforsamlingen. De indkomne forslag publiceres inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside eller udsendes via e-mail til klubbens medlemmer og ved opslag i klubbens lokaler.

Stemmeret har alle klubbens medlemmer, der er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance.

Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.

En rettidig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødtes antal.

Vi håber at se alle denne aften, det plejer at være super hyggeligt.

M.v.h. Bestyrelsen

Klatretider

Hallen    
Mandag 17.30-19.00 Ungdomshold
Elite
  19:00-21:00
Seniorhold
Onsdag 17.00-18.00 Børnehold
  17.30-19.00 Ungdomshold
  19.00-21.00 Seniorhold
Fredag 16.00-19.00 Seniorhold
Lørdag 15.00-18.00 Seniorhold
Boulderrum
Kun åben for medlemmer af Ribe Klatreklub.
Hver dag 9.00 - 21.00
 

Priser

Halvårlig kontingent:
 
Børnehold 6 - 9 år. 400 kr.
Ungdomshold 10 - 16 år 400 kr.
Seniorhold 17 år og op 600 kr.
Indmeldelse sker gennem Klubmodulet.

Adresse

Ribehallen ved
Danhostel Ribe Vandrehjem
Sct. Peders Gade 16
6760 Ribe

Officiel postadresse:
Stefan Nauschutt
Harevej 2D
6760 Ribe
Mobil:  21 62 04 33